Głosowanie odbyło sie podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZN.

Niespodzianki nie było, gdyż Małysz był jedynym kandydatem na stanowisko prezesa.

Zastąpił Apoloniusza Tajnera, który sprawował tę funkcje przez 16 lat i nie mógł już ubiegać sie o ponowny wybór.

Małysz otrzymał 77 głosów na 80, przy czym 3 popierające go głosy oddano nieważne.